BBT 10 Mẫu chữ L- 1 mặtHỗ trợ mua hàng:

1. - 345 Trung Văn ,Hà Nội - 0902834222

2. - 345 Trung Văn, Hà Nội - 0972900269

3. - 345 Trung Văn ,Hà Nội - 0977107222